Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 09 2014

perfekcyjnie
8330 93a8
Sponsored post
soup-sponsored
perfekcyjnie
Facet ma stymulować. Sprawiać, że się czerwienisz. Zapewniać rozrywkę intelektualną. Podkręcać atmosferę, nie zgadzać się z Tobą, rzucać Ci wyzwania. Ma słuchać uważnie i dać Ci się wypowiedzieć. Ma Cię rozśmieszać i sprawiać, żebyś czuła się ważna. 
— do zapamiętania
Reposted fromolewka olewka viabakatson bakatson
perfekcyjnie
6631 a269
Reposted frompoprostudusia poprostudusia
7179 f028
Reposted fromkitharingtongue kitharingtongue
perfekcyjnie
9901 881c
“ Nie miałam przedtem pojęcia, że można myśleć o kimś bez przerwy, że ktoś może wiecznie skakać po twoich myślach jak jakiś akrobata. ”
Reposted frommaive maive
perfekcyjnie
7469 818c 500
Reposted fromolimpia olimpia
7616 4371
Reposted frombereweillschmidt bereweillschmidt
perfekcyjnie
Yummie - sos pomidorowy <3
Reposted fromtentatrice tentatrice
7732 304b 500

ladyt220:

Oh Chemistree, oh chemistree,

How lovely are your beakers.

You wish your chem lab was as cool as mine.

Reposted fromRain-Flower Rain-Flower
perfekcyjnie
0764 e527
perfekcyjnie
1390 252c
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaawakened awakened
perfekcyjnie
5228 624c
Reposted fromtulipanowa tulipanowa viaanastasie anastasie
perfekcyjnie
2008 0525
Reposted fromgrajki grajki viaKepper Kepper
perfekcyjnie
9710 8d08 500
perfekcyjnie
5079 9b2b
Reposted frommariet mariet viaromantycznosc romantycznosc
perfekcyjnie
8146 dbba
Reposted fromjerzzz jerzzz viagefuhlvoll gefuhlvoll
perfekcyjnie
2905 b50b
Reposted fromsoupdujour soupdujour viamojanazawsze mojanazawsze
perfekcyjnie
Reposted frombluuu bluuu viakonwalia konwalia
perfekcyjnie
lajf
Reposted fromjulios julios viagefuhlvoll gefuhlvoll
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...